Author Archive: Jovita Legat-Paprašarovski

Popis drugih obrazovnih materijala po razredima koji će se koristiti u našoj školi u školskoj godini 2020./2021.

Dopunska i pomoćna nastavna sredstava (radne bilježnice, likovne mape, kutije za tehnički, atlasi) nabavljaju roditelji, a njihov se popis po razredima nalazi u privitku.

Svim učenicima petih razreda osnovnih škola Grada Karlovca osigurat će se geografski atlas.

Napomena: roditelji učenika razredne nastave nabavljaju dopunski i pomoćni materijal u dogovoru sa svojim učiteljicama. (more…)

Obavijesti

Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Karlovcu za šk. god. 2020./20021. sredstvima iz proračuna Grada Karlovca

Kao i proteklih godina Grad Karlovac je sudjelovao u nabavi obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola te će za sljedeću školsku godinu financirati:

  1. Učenicima čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Karlovca financirat će se nabava radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu.
  2. Svim učenicima petih razreda osnovnih škola Grada Karlovca osigurat će se geografski atlas. 

Kontakt osoba u Gradu Karlovcu za sve informacije je gđa Renata Kučan  na broju telefona (047) 628-257 ili 628-180.

Obavijesti

Nabava i popis udžbenika za šk. god. 2020./2021.

Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu.

Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju je škola donijela i objavila na svojim mrežnim stranicama.
Sredstva nisu osigurana za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava
(radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasi itd.).

Dopunska i pomoćna nastavna sredstava nabavljaju roditelji, a njihov popis  bit će objavljen na web stranici škole do 15. srpnja 2020.

U privitku se nalazi popis udžbenika po razredima koji će se koristiti u našoj školi u školskoj godini 2020./2021.

(more…)

Obavijesti

Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za šk. god.2020./2021.

Poštovani, temeljem članka 14. st. 1. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN, 116/2018.) Vlada Republike Hrvatske je na 234. sjednici održanoj 4. lipnja 2020. godine donijela Odluku o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2020./2021. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske  koji su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi. 

Cjeloviti dopis nalazi se u privitku

(more…)

Obavijesti