Aktivnosti

„Zajedno više možemo“

Učenici četvrtih razreda naše škole, u sklopu Školskog preventivnog programa, tijekom listopada posjetili su Policijsku upravu karlovačku. Organizirani dolazak učenika dio je programa „Zajedno više možemo“ čiji je cilj prevencija zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, (more…)

Aktivnosti