Mladi tehničari

Na Županijskom natjecanju Mladih tehničara koje je održano je 2. ožujka 2018. u OŠ Švarča sudjelovalo je petoro naših učenika. Ostvarili su sljedeće rezultate:

Domagoj Prpić osvojio je 2. mjesto u kategoriji Fotografija

Jan Vidović bio je 3. u kategoriji Robotika

Iris Vranić osvojila je 5. mjesto u kategoriji Maketarstvo i modelarstvo

Ivan Stišćak bio je 6. u kategoriji Modelarstvo uporabnih tvorevina

Jakov Mandić osvojio je 9. mjesto u kategoriji Graditeljstvo

 

————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————————

 

Školsko natjecanje Mladih tehničara održano je 2. veljače 2018. Natjecalo se 16 učenika od 5. do 8. razreda u sljedećim kategorijama:

Maketarstvo i modelarstvo

Graditeljstvo

Robotika

Fotografija

Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina

 

Iz svake kategorije najbolji su upućeni na Županijsko natjecanje, koje će se održati u OŠ Švarča, 2. ožujka 2018.

Jan Vidović 5.a – Robotika

Iris Vranić 5.a – Maketarstvo i modelarstvo

Jakov Mandić 6.d – Graditeljstvo

Domagoj Prpić 8.a – Fotografija

Ivan Stišćak 8.d – Modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina

Autor članka: Krešimir Kenfelj, prof.