Dan planeta Zemlje

Travanj je mjesec u kojem se obilježava jedan od najznačajnjih ekoloških datuma, a to je 22. travanj, Dan planeta zemlje.

Toga se dana diljem svijeta provode aktivnosti kojima je cilj  skrenuti pozornost ljudi na stanje našeg planeta, onečišćenje okoliša, klimatske promjene, prekomjerno iskorištavanje fosilnih goriva, nestajanje biljnih i životinjskih vrsta i ugrožavanje životnih uvjeta budućih generacija. U skladu s poznatim motom “misli globalno, djeluj lokalno” svatko može učiniti ponešto u svojoj sredini, ne samo na ovakve značajne datume, nego svakodnevno, a ovakvi nas datumi mogu dodatno motivirati.

U našoj školi tijekom čitave godine provode se se različite aktivnosti koje u osnovi imaju razvijanje ekološke svijesti i pravilnog odnosa prema prirodi.  Kroz mnoge teme u pojedinim predmetima i na satovima razrednika, na predavanjima u školi i izvan nje i terenskim nastavama učenici stječu nova znanja,  ali i navike i stavove o pravilnom odnosu prema prirodi.

Provodimo akcije sakupljanja starog papira, elektronskog otpada, istrošenih baterija i slično. Razvrstavamo otpad, u učionicama i posebnim mjestima u prostoru škole.  Brinemo se o unutrašnjosti škole, ali i zelenim površinama koje ju okružuju, povremenim čišćenjem i brigom o zasadima.

U petak, 20.travnja, učenici sedmih i osmih razreda koji pohađaju dodatnu nastavu biologije uređivali su kamenjar i spiralni vrt.

Sve te aktivnosti naša su svakodnevnica  kojima odgajamo mlade ljude koji će jednoga dana pravilne navike i stavove prenositi i na druge.