Grabrić br. 12

grabric_12

Veljača 2008. Izašao novi broj Grabrića.

Školski list GRABRIĆ prvi put je izašao šk. godine 1996./97., a ovo je njegov 12. broj. Kao i uvijek do sada i u ovaj broj nastojali smo unijeti zanimljivosti iz školskog života i učiniti ga što privlačnijim za čitatelje.

Po prvi put GRABRIĆ je dostupan i u elektronskom obliku te ga možete pročitati ovdje.

Za čitanje primjerka na web-u bit će vam potreban PDF čitač (poput Adobe Reader-a, kojeg možete besplatno preuzeti sa sljedeće adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)

Datoteke