Grabrić br. 13

grabric_13

Lipanj 2008. Izašao 13. broj Grabrića.

Po drugi put GRABRIĆ je dostupan i u elektronskom obliku te ga možete pročitati ovdje.

Za čitanje primjerka na web-u bit će vam potreban PDF čitač (poput Adobe Reader-a, kojeg možete besplatno preuzeti sa sljedeće adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)

Datoteke