Grabrić br. 14

grabric_14

Siječanj 2009. Izašao 14. broj Grabrića.

Ovaj broj Grabrića donosi za svakog ponešto. Možete saznati kako je bilo na maturalcu, gdje se sve održavala terenska nastava, kako i koliko vam roditelji mogu pomoći pri pisanju domaćih zadaća, što je CAP program, kako su završila športska nadmetanja u prvom polugodištu i još mnogo toga.

Za čitanje primjerka na web-u bit će vam potreban PDF čitač (poput Adobe Reader-a, kojeg možete besplatno preuzeti sa sljedeće adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)

Datoteke