Dan ružičastih majica

Naša se škola i ove godine već tradicionalno priključila obilježavanju Dana ružičastih majica – danu borbe protiv međuvršnjačkog nasilja.

Ove nam je godine u tome pomogla Policijska uprava karlovačka koja je za naše osmaše organizirala predstavu Teatra potlačenih u suradnji s Obiteljskim centrom CZSS-a Karlovac, Gradskom knjižnicom “Ivan Goran Kovačić” i Vijećem roditelja naše škole.

Uz pomoć odraslih glumica učenici 8.a i 8. b aktivno su sudjelovali u predstavi koja problematizira probleme međuvršnjačkog nasilja te su tako podijelili svoja iskustva vezana uz ovu temu i unaprijedili svoje vještine potrebne za borbu protiv nasilja.

Svim sudiuonicima zahvaljujemo na ovoj vrlo zanimljivoj suradnji i nadamo se novim sličnim inicijativama.