Nabava i popis udžbenika za šk. god. 2020./2021.

Sukladno članku 14. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018.), sredstva za nabavu udžbenika za obvezne i izborne nastavne predmete učenicima osnovnih škola osigurana su u Državnome proračunu.

Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju je škola donijela i objavila na svojim mrežnim stranicama.
Sredstva nisu osigurana za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava
(radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasi itd.).

Dopunska i pomoćna nastavna sredstava nabavljaju roditelji, a njihov popis  bit će objavljen na web stranici škole do 15. srpnja 2020.

U privitku se nalazi popis udžbenika po razredima koji će se koristiti u našoj školi u školskoj godini 2020./2021.