Financiranje nabave drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Karlovcu za šk. god. 2020./20021. sredstvima iz proračuna Grada Karlovca

Kao i proteklih godina Grad Karlovac je sudjelovao u nabavi obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola te će za sljedeću školsku godinu financirati:

  1. Učenicima čiji su roditelji korisnici socijalnog programa Grada Karlovca financirat će se nabava radnih bilježnica, likovnih mapa i pribora za tehničku kulturu.
  2. Svim učenicima petih razreda osnovnih škola Grada Karlovca osigurat će se geografski atlas. 

Kontakt osoba u Gradu Karlovcu za sve informacije je gđa Renata Kučan  na broju telefona (047) 628-257 ili 628-180.