Popis drugih obrazovnih materijala po razredima koji će se koristiti u našoj školi u školskoj godini 2020./2021.

Dopunska i pomoćna nastavna sredstava (radne bilježnice, likovne mape, kutije za tehnički, atlasi) nabavljaju roditelji, a njihov se popis po razredima nalazi u privitku.

Svim učenicima petih razreda osnovnih škola Grada Karlovca osigurat će se geografski atlas.

Napomena: roditelji učenika razredne nastave nabavljaju dopunski i pomoćni materijal u dogovoru sa svojim učiteljicama.