Obavijest o terminu popravnog ispita u OŠ Grabrik

Popravni ispit iz nastavnog predmeta Matematika održat će se u ponedjeljak, 24. kolovoza 2020. u 8:30 u Osnovnoj školi Grabrik. Popravni ispit sastoji se od pisanog i usmenog dijela.