Obilježavanje Međunarodnog dana eliminacije rasne diskriminacije, 21. ožujka

Nelson Mandela: Nitko se nije rodio s mržnjom u srcu prema osobi različite boje kože, porijekla ili religije. Ljudi se uče mrziti, a ako se mogu naučiti mrziti, mogu se naučiti i voljeti, jer ljubav je prirodnija ljudskom srcu”.

Naše malo razredno istraživanje započelo je na satu engleskog jezika u 7.a razredu. Razgovarali smo o predrasudama, kako nastaju i do kakvih sve negativnih posljedica mogu dovesti ako ih nismo svjesni i ne kontroliramo ih. Izolacija pojedinaca ili grupa ljudi, kršenje ljudskih prava i sloboda, nasilje i diskriminacija neke su od tih posljedica. Tako se naša lekcija sa sata engleskoga jezika zgodno nadovezala na temu mjeseca u okviru Školskog preventivnog programa – Međunarodni dan eliminacije rasne diskriminacije. Na Satu razrednog odjela u skupinama smo istraživali podteme – koji je povod obilježavanja ovog dana, pojmovi usko vezani uz rasnu diskriminaciju, najpoznatiji borci protiv rasne diskriminacije i što svi mi možemo činiti da diskriminacije bude što manje.

Rezultate našeg istraživanja koordinatori skupina objedinili su u prezentaciji koju želimo podijeliti sa svima vama.