Projekt „Odbojka u školama“

Suradnjom Hrvatskog školskog sportskog saveza i Hrvatskog odbojkaškog saveza naša je škola odabrana za sudjelovanje u projektu “Odbojka u školama” za šk. godinu 2020./2021. na nivou Republike Hrvatske.

Cilj projekta je popularizacija i poticanje učenika na aktivno uključivanje u odbojku kao jedan u nizu olimpijskih sportova.

Taj projekt proveden je 9. lipnja 2021. sudjelovanjem učenika 5.d razrednog odjela u okviru nastave Tjelesne i zdravstvene kulture. Realiziran je kroz niz atraktivnih pripremnih vježbi i igara učenja odbojkaških elemenata.

Time je OŠ Grabrik dobila: 10 odbojkaških lopti za izvođenje nastave, trake za mrežu i Priručnik za rad s početnicima u odbojci.