Internet – učenje i/ili zabava

Ovaj rad bavi se istraživanjem pitanja na koji način i u koju svrhu učenici predmetne nastave OŠ Grabrik koriste Internet.

Rad je prezentiran na Carnet-ovoj korisničkoj konferenciji CUC 2011, u Rijeci, a zatim i na Vijeću učitelja i Vijeću roditelja u OŠ Grabrik.