Sigurnost djece na Internetu

Na Vijeću roditelja 1. veljače 2012. održana je prezentacija na temu Sigurnost djece na Internetu. Prezentaciju je vodio  g. Dražen Klokočki iz PU Karlovačke. U prilogu donosimo sažetak predavanja.