Sigurnost djece na Internetu

Program zaštite sigurnosti djece na internetu i u svijetu mrežnih tehnologija pokrenut je u suradnji Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te u partnerstvu s Hrvatskom poštom.

U cilju edukacije roditelja i djece, HAKOM je pripremio video o zaštiti djece na Internetu koji je dostupan na poveznici

Brošura “Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona” dostupna je na poveznici

https://www.hakom.hr/default.aspx?id=1504

______________________________________________________________

Na Vijeću roditelja 1. veljače 2012. održana je prezentacija na temu Sigurnost djece na Internetu. Prezentaciju je vodio  g. Dražen Klokočki iz PU Karlovačke. U prilogu donosimo sažetak predavanja.