Pomoć u učenju

U privitku se nalazi članak kojeg je napisala logopedinja Martina Borković. U njemu roditelji mogu pronaći nekoliko korisnih savjeta kako pomoći djeci u pisanju zadaća i učenju.

U drugom privitku nalazi se raspored aktivnosti pružanja pomoću u učenju koje nudi Centar za mlade Grabrik.