Natječaji

Temeljem članka 95. Statuta Osnovne škole Grabrik,  Karlovac,  ravnateljica škole raspisuje

                                                 N A T J E Č A J

                                          za slobodna radna mjesta

 

  1. Pomoćnik / pomoćnica u razrednoj nastavi

   – na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati ukupno tjedno ) – 1 izvršilac,

 

  1. Pomoćnik / pomoćnica u predmetnoj nastavi

   – na određeno, nepuno radno vrijeme (25 sati ukupno tjedno ) – 2 izvršioca,

 

  1. Pomoćnik / pomoćnica u predmetnoj nastavi

   – na određeno, nepuno radno vrijeme (28 sati ukupno tjedno ) – 1 izvršilac.

    

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  1. životopis,
  2. preslika o stečenoj stručnoj spremi – minimalno srednja stručna sprema,
  3. preslika domovnice,
  4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
  5. potvrda o nezaposlenosti.

 

Prednost imaju osobe koje su imale iskustva u radu kao pomoćnici u nastavi.

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osobe koje

podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od 17. 08. 2017. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavite na adresu škole:

 

OSNOVNA ŠKOLA GRABRIK

47 000 Karlovac, Bartula Kašića 15