Zaštita osobnih podataka

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:

OŠ Grabrik

Bartula Kašića 15, 47000 Karlovac

Mail adresa: zopgrabrik@os-grabrik-ka.skole.hr

________________________________________________________

U prilogu se nalazi Izvod iz Politika obrade osobnih podataka dostavljen od Agencije za zaštitu osobnih podataka.