Zaštita osobnih podataka

“Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka”

Bartola Kašića 15, 47000 Karlovac

Mail adresa: zopgrabrik@os-grabrik-ka.skole.hr