Vizija i misija

NAŠA VIZIJA, MISIJA I VRIJEDNOSTI KOJIMA TEŽIMO

Škola nije samo obrazovanje, nego i važno događanje u životu svakog djeteta i njegovih roditelja!

VIZIJA

Škola kreativnog i poticajnog ozračja i suvremenih metoda kojima se oblikuje mladi čovjek otvoren i spreman za susret s daljnjim obrazovnim, profesionalnim i životnim izazovima.

MISIJA

  • osiguravamo kvalitetno obrazovanje učenika koristeći suvremene metode i oblike rada (terensku nastavu, grupni rad, timski rad, istraživački rad, aktivno učenje i suradničku nastavu) te potičemo razvoj opće kulture;
  • potičemo osobnu izvrsnost kod učenika i učitelja;
  • potičemo i pripremamo učenike za cjeloživotno učenje te potičemo i omogućavamo kontinuirani profesionalni razvoj zaposlenika;
  • otvorenom komunikacijom stvaramo toplo, sigurno i poticajno okružje za osobni rast i razvoj učenika te učimo jedni od drugih, pomažemo jedni drugima i aktivno slušamo jedni druge pazeći pritom na individualnost učenika;
  • potičemo razvoj pozitivnih osobina kao što su iskrenost, odgovornost, ustrajnost, prijateljstvo, briga za druge, disciplina te njegujemo moralne i etičke vrijednosti i nenasilno rješavanje sukoba;
  • njegujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo svu dostupnu stručnu pomoć;
  • posebno skrbimo za učenike s teškoćama u učenju te za darovite učenike;
  • usko surađujemo s roditeljima i lokalnom zajednicom te potičemo partnerske odnose;brinemo za okoliš

VRIJEDNOSTI

TEMELJNE VRIJEDNOSTI KARAKTERISTIKE
Znanje Cjeloživotno učenje
Kompetencija
Vještine
Samostalnost
Postignuće
Izvrsnost
Odgovornost Disciplina
Ustrajnost
Pouzdanost
Savjesnost
Povjerenje
Kreativnost Entuzijazam
Znatiželja
Stvaralaštvo
Otvorenost idejama i iskustvima
Poštovanje Samopoštovanje
Iskrenost
Empatija
Pravednost
Tolerancija
Tolerancija Uvažavanje različitosti
Strpljivost
Uljudnost
Demokratičnost
Fleksibilnost