Author Archive: Bozica Krpes-Pregun

Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi

Podržimo projekt Grada Karlovca Pametno odloži, #BoljiKarlovac složi i naučimo više o:

  • Razlozima prijelaza s linearnog na kružno gospodarstvo i ulozi gospodarenja otpadom u tom procesu
  • Važnosti reda prvenstva gospodarenja otpadom u prijelazu na linearno gospodarstvo
  • Potrebi zaštite i učinkovitijeg upravljanja resursima
  • Ulozi potrošača u važnosti promjene navika za prijelaz na linearno gospodarstvo
  • Postupcima obrade otpada i praćenja tijeka recikliranja odvojeno prikupljenog otpada putem mrežnih stranica komunalne tvrtke Čistoća i Grada Karlovca

(more…)

Aktivnosti, Ostale aktivnosti