Grabrić br. 18

grabric_18

Siječanj 2013. Izašao je 18. broj Grabrića koji je na Županijskom LiDraNu predložen za državno natjecanje.

Za čitanje primjerka na web-u bit će vam potreban PDF čitač (poput Adobe Reader-a, kojeg možete besplatno preuzeti sa sljedeće adrese http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)

Datoteke