OŠ Grabrik u zajednici škola u Europi

eTwinning je platforma za odgojno-obrazovne djelatnike europskih država. Putem ove platforme članovi mogu surađivati, komunicirati, razvijati projekte te razmjenjivati znanja i iskustva.

Aktivne članice eTwinninga u OŠ Grabrik su Gordana Bešenić, Daniela Marčetić, Nada Škrtić, Antonija Capan, Tatjana Bednjanec, Bogdanka Conjar, Ružica Halovanić, Marina Felić, Tea Borković, Albina Modronja, Jasmina Božićević, Snježana Pletikosić i Jadranka Žugčić. U prethodnoj školskoj godini i školskoj godini u tijeku, članovi eTwinninga bili su uključeni u 27 različitih projekata.

Školske godine 2019./20.  europsku oznaku kvalitete dobile su dvije učiteljice: Bogdanka Conjar i Marina Felić.

Bogdanka Conjar, nagrađena eTwinnerica,  dobila je Europsku oznaku za kvalitetu za 3 eTwinning projekta: 100. dan škole Udruge Zvono 2020, Webučionica i U svijetu likovnih umjentika2. Nacionalnu oznaku za kvalitetu dobila je za projekt Upoznajemo Europu.

Marina Felić nagrađena je Europskom oznakom za kvalitetu za dva projekta: U svijetu likovnih umjetnika 2 i Na putu dobrote.

Ove školske godine učiteljice su uključene u mnoge eTwinning projekte kroz koje unapređuju svoj rad i rad svojih učenika.