Voda i šuma mogu bez nas. Možemo li mi bez vode i šume?

Svjetski Dan šuma obilježava se na prvi dan proljeća, a svjetski Dan voda dan kasnije , 22.ožujka.

Slaganjem slogana za očuvanje našeg prirodnog okruženja, učenici 7.b su obilježili Svjetski dan šuma. “Krčenjem šuma zatvorit ćemo izvor života”, “Ako je čovjek sretan šumom, neka onda šuma bude s nama zadovoljna”, “Šume su naš kisik”, samo su neki od izrečenih misli o očuvanju šuma.

Učenici 5.a i 5.b razreda više su se posvetili idejama o zaštiti voda koja ih okružuje pa su na njihovim crtežima zaživjele rijeke, kao simbol grada. Zajedno su zaključili da bez ljudskog djelovanja priroda oko nas neće ostati čista i očuvana.

“Štedite vodu jer će vam i poslije zatrebati” jedna je od poticajnih misli i glavni zaključak, jer je bilo teško zamisliti da bi izvori pitke vode ikada mogli zakazati.

Ove godine je 21. ožujak u našoj školi obilježen na različite načine, a ekološke teme su samo dodatno pridonijele slavlju za 30.ti rođendan škole.