Predstavljanje Prirodoslovne škole Karlovac

Dragi roditelji i učenici,

Prilažemo prezentaciju Prirodoslovne škole Karlovac u kojoj su
predstavljeni programi koje će škola ponuditi na upisima u 1. razred
2020/2021. godine. Nadamo se da će vam pomoći u odabiru željene
srednje škole.