Upute i preporuke za rad u školskoj godini 2021./2022. u OŠ Grabrik

Preporuke koje navodimo nadovezuju se na dokument HZJZ-a Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2021./2022. od 24. kolovoza 2021.

Poštujmo upute i mjere vezane za poštivanje fizičkog kontakta, dezinfekciju ruku, nošenje maski, jer svatko od nas ima važnu ulogu u očuvanju sebe i zajednice zdravima. Sva pitanja koja ostanu otvorena rješavat ćemo kroz dijalog, međusobno uvažavanje i otvorenu komunikaciju.

Rad u školi (dalje u tekstu: ustanova) u sadašnjim epidemiološkim uvjetima, uz poštovanje ovih uputa, smatra se jednako sigurnim za djecu/učenike i zaposlenike kao i rad od kuće, odnosno ostanak kod kuće kada nisu na snazi mjere potpunog zatvaranja.

Kako u okvirima pandemije započinje treća školska godina, nije održivo inzistirati na odvajanju svakoga pojedinoga razrednog odjela, odnosno svake pojedine odgojno-obrazovne skupine.

Dopušteno je miješanje djece i učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina koji su slične dobi i uobičajeno provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno s drugom djecom/učenicima i odgojiteljima/nastavnicima (npr. u školama tijekom izvođenja izborne nastave, nastave stranih jezika, fakultativne nastave, dodatne i dopunske nastave, programa produženoga boravka, programa produženoga stručnog postupka.

Za svaku odgojno-obrazovnu skupinu/razredni odjel određena je soba/učionica u kojoj će se izvoditi dnevni odgojno-obrazovni rad izuzev u slučaju nastave tjelesne i zdravstvene kulture, nastave kemije, fizike , biologije, likovne kulture i tehničke kulture.

Ukoliko kod učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole u učionicama nije osiguran fizički razmak od 1,5 m  učenici i nastavnici obvezni su nositi maske.

Učenici od I do IV razreda nisu dužni nositi maske.

 

Pretpostavka za ovakav način rada je pojačana osobna higijena. Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom, dezinfekciju ruku i poštivanje najvećega mogućega fizičkog razmaka.).

Prilikom miješanja skupina/razrednih odjela obvezno je držati najveći mogući razmak, kao i nošenje maske, osim za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole te prilikom sportskih aktivnosti.

Tijekom prolaska kroz zajedničke prostorije učenici od V do VIII razreda, nastavno osoblje i ostali zaposlenici škole dužni su nositi maske. Isto vrijedi i za posjetitelje.

ORGANIZACIJA RADA

Jutarnja smjena

Sat Vrijeme trajanja
1 sat 8,00 – 8,45
2 sat 8,50 – 9,35
1. odmor 9,35 – 9,50
3 sat 9,50 – 10,35
2. odmor 10,35 – 10,45
4 sat 10,45 – 11,30
5 sat 11,35 – 12,20
6 sat 12,25 – 13,10
7 sat 13,15 – 13,55

Poslijepodnevna smjena

Sat Vrijeme trajanja
1 sat 14,00 – 14,45
2 sat 14,50 – 15,35
1. odmor 15,35 – 15,50
3 sat 15,50 – 16,35
2. odmor 16,35 – 16,45
4. sat 16,45 – 17,30
5 sat 17,35 – 18,20
6 sat 18,25 – 19,10
7 sat 19,15 – 19,55

PREHRANA UČENIKA

Prehranu je organizirana  u blagovaonici (preporučuje se pridržavanje preporuka za ugostiteljske objekte, uz naznaku da razmak među djecom treba biti najveći moguć s obzirom na broj djece i veličinu blagovaonice) i  u učionici na način da se hrana unaprijed podijeli pripremi ( zavisno od smještaja razrednog odjela) te ih učitelj preuzme od kuharice i podijeli učenicima u razredu.

Hranu pripremljenu u obiteljskom domu u higijenskim uvjetima svako dijete može donijeti u školu i konzumirati u školi, kao što se uobičajeno hrana donosila u školu prije pandemije.

OSTALA VAŽNE NAPOMENE

Posebno se preporučuje da učenici izađu na otvoreno ( vanjski prostor škole) tijekom odmora ( 1. i 2. odmora) kada god to vremenske prilike dopuštaju.

Nakon završetka nastave dezinficiraju se sve korištene površine. Čišćenje se provodi nakon odlaska učenika iz škole, ili tijekom odmora ako je to potrebno.

Nekoliko odgojno-obrazovnih skupina (razrednih odjela) koje su slične dobi i uobičajeno provode školske i izvanškolske aktivnosti zajedno mogu se spajati na nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, u svlačionici, kao i u dvorani.

 

Dopušteni su treninzi školskih sportskih klubova u školskim dvoranama u kojima sudjeluju učenici različitih razreda.

 

Djecu i učenike treba poticati na sudjelovanje u kulturnim aktivnostima kako bi izrazili svoju kreativnost. Aktivnosti vezane uz kulturu koje su dio kurikuluma kao što je glazbena kultura, poželjno je provoditi.

Dopušteno je organiziranje zbora i orkestra za učenike različitih razreda i škola koje učenici pohađaju uz održavanje najvećega mogućeg razmaka i osnivanje stalnih grupa nepromijenjenog sastava.

Nisu dopušteni treninzi rekreativaca u školskim dvoranama.

 

ULAZAK I IZLAZAK IZ ŠKOLE

Ustanova vodi evidenciju ulaska/izlaska bilo da je riječ o ovlaštenom ili neovlaštenom osoblju

Posjete ustanovama treba ograničiti na najmanju moguću mjeru uz preporuku da eventualni posjetitelji imaju digitalne COVID potvrde (primjerice izvođenje kazališne predstave i sl.).

U pratnji djeteta/učenika uvijek je samo jedna odrasla osoba. Roditelj ili druga osoba u pratnji djeteta/učenika obvezno u ustanovi nosi masku te bez maske ne može ući u ustanovu, već dijete/učenika preuzima djelatnik ispred ulaza u ustanovu.

Dopušteno je održavanje roditeljskih sastanaka i individualnih informacija licem u lice na način da se kontakt roditelja s djelatnicima škole i učenicima smanji na najmanju moguću mjeru.

 

Dnevno mjerenje temperature

Djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad devet mjeseci obvezno mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao.

 

Djeca/učenici

Roditelji su dužni povremeno izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu te svaki put prilikom znakova koji mogu upućivati na povišenu temperaturu poput malaksalosti, umora, gubitka apetita, neuobičajene pospanosti, crvenila ili bljedila u licu, „staklastih“ ili suznih očiju, glavobolje i trbuhobolje te znakova respiratorne bolesti (kašalj, curenje nosa, grlobolja, bol u uhu) . U slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovoditi dijete u ustanovu, već se javljaju ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta.

 

Postupanje u slučaju sumnje na zarazu

Prilikom pojedinačnog slučaja pojave simptoma koji mogu upućivati na zarazu koronavirusom, odgojno-obrazovna skupina/razredni odjel u pravilu nastavlja dalje s odgojno-obrazovnim radom, dok se prilikom grupiranja osoba sa znakovima bolesti* postupa sukladno mišljenju liječnika ili epidemiologa.

Ako se znakovi bolesti jave tijekom boravka u ustanovi, odmah treba pozvati roditelja te dijete/učenika izolirati u prikladnoj prostoriji do dolaska roditelja . Oboljeli djelatnik odmah napušta ustanovu.

 

PRVI DAN ZA UČENIKE I. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Uobičajeno je da se za učenike I. razreda organiziraju priredbe te da s djecom dolaze njihovi roditelji. Zbog epidemije COVID-19 ne preporučuje se održavanje grupnih priredaba već manjih, pojedinačnih . Moguće je planirati zajednički dolazak učenika i roditelja u školu radi upoznavanja djece i roditelja s učiteljem i to za svaki razredni odjel u posebnoj prostoriji ili na otvorenom.

U učionicu s djetetom ulazi jedan roditelj/staratelj. Roditelji su prilikom boravka u školi dužni nositi masku.

Raspored dolaska:

1.a razred : 9 sati

1.b razred : 10 sati

1.c razred : 15 sati

1.d razred : 16 sati.

Pred školom  će ih dočekati njihova učiteljica.

Na početku nastave učitelji će održati edukaciju za učenike na jednostavan i prikladan način i upoznat ih sa osnovnim pravilima.

 

PRVI DAN ZA UČENIKE OSTALIH RAZREDA (od 2.- 8. razreda ) OSNOVNE ŠKOLE

Prije 6. rujna 2021., odnosno prvoga dana nastavne godine, učenici će dobiti upute o načinu izvođenja nastave tijekom školske godine 2021/2022.

Na početku nastave, na satu razrednika, učitelji će upoznat učenike s organizacijom nastave, rasporedom odmora, načinom prehrane, korištenjem odmora, izlaskom i ulaskom u školu .

U ponedjeljak, 6. rujna 2021. g.  počinje nastava u školi za sve učenike

OŠ Grabrik od 1. do 8. razreda

 

A SMJENA : ponedjeljak 6.9.2021. od 8,00 sati

B SMJENA : ponedjeljak 6.9.2021. od 14,00 sati

 

 

Produženi boravak:

Održava se po uobičajenom rasporedu. Dolazak po dijete roditelj će najaviti učiteljici u boravku telefonskim pozivom ili osobnim razgovorom te će ispred škole sačekati izlazak djeteta.

Radno vrijeme je od 7. rujna 2021. od 9 do 17 sati

Detaljne upute ,roditelji učenika koji su korisnici produženog boravka, dobit će od svojih učiteljica.