Upisi u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2022./2023. (obrasci)

Upravni odjel za školstvo u Karlovačkoj županiji na temelju članka 17. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” broj 87/2008., 86/2009, 92/2010,
105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019,
64/2020 i 133/2020) i članka 5. Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta,
učenika te sastavu stručnih povjerenstava („Narodne novine“ broj 67/2014 i 63/2020), donosi
Plan upisa djece u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2022./2023. na području
Karlovačke županije.


Obavještavaju se roditelji odnosno staratelji da su upisu u prvi razred osnovne škole u
školskoj godini 2022./2023. obvezna pristupiti djeca rođena od 1. travnja 2015. do 31. ožujka
2016. godine i djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj
godini.
Postupak predbilježbi provodit će se sukladno s Planom upisa prema utvrđenim upisnim
područjima, uz pridržavanje propisanih epidemioloških mjera.
Učenik se može upisati u prvi razred osnovne škole kojoj ne pripada po upisnom području
ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela utvrđenih planom upisa u osnovnoj školi u
koju se upisuju. Pravo roditelja, odnosno skrbnika da dijete upiše u školu kojoj ne pripada po
upisnom području ograničeno je prostornim i organizacijskim mogućnostima pojedine škole
jer se ni u kojem slučaju ne smije narušiti optimalni ustroj rada škole i onemogućiti upis
obveznicima koji pripadaju tom upisnom području.
U skladu sa zakonskim odredbama utvrđeni su popisi djece obveznika upisa u prvi razred u
školskoj godini 2022./2023. te će roditeljima od strane škole biti upućeni pozivi u kojima je
naznačeno točno vrijeme i mjesto održavanja predbilježbe i liječničkog pregleda, a koje je
prethodno usklađeno sa Službom školske medicine Zavoda za javno zdravstvo.
U slučaju zahtjeva za prijevremeni upis djece ili za privremeno oslobađanje od upisa u prvi
razred osnovne škole, roditelji ili staratelji upućuju zahtjev Upravnom odjelu za školstvo u
Karlovačkoj županiji na obrascu 6 najkasnije do 31. ožujka 2022. godine.
Djetetu se može odgoditi upis u prvi razred za jednu školsku godinu isključivo na temelju
prijedloga i mišljenja školskog stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja
djeteta i Stručnog povjerenstva Upravnog odjela za školstvo i to za jednu školsku godinu.
Za sve ostale informacije roditelji se mogu obratiti školi kojoj dijete pripada prema upisnom
području, nadležnom školskom liječniku u zdravstvenoj ustanovi ili Upravnom odjelu za
školstvo u Karlovačkoj županiji.