Upisi u prvi razred osnovne škole u školskoj godini 2024./2025.

Donesena je odluka da se na razini županije upisi u prvi razred osnovne škole u školskoj godini
2024./2025. provode elektroničkim putem, korištenjem Nacionalnog informacijskog sustava upisa u
osnovne škole.
22. veljače 2024. godine u Nacionalnom informacijskom sustavu za upise u osnovne škole otvaraju se
prijave za redovan upis u 1. razred osnovne škole. Roditelji će preko poveznice https://osnovne.e-
upisi.hr/ moći podnijeti prijavu za upis svoga djeteta u 1. razred osnovne škole, sve do 31. ožujka
2024. godine.
U sustavu će roditeljima biti vidljivi opći podaci o djetetu te škola na čijoj se listi školskih obveznika
dijete nalazi prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Odmah po podnošenju prijave roditelji
će moći odabrati mogućnosti koje im se nude u dodijeljenoj školi npr. izborne predmete, produženi
boravak i sl. Također, ako imaju razloga za to, roditelji će prilikom podnošenja prijave moći izraziti
želju za upis u drugu školu od one kojoj dijete pripada prema upisnom području.
Napominjemo, prijave za upis djece s utvrđenim teškoćama su otvorene već ranije, od 1. veljače
2024. godine do 31. ožujka 2024. godine.
Uz prijavu za redovne upise u 1. razred osnovne škole od 22. veljače 2024. godine do 31. ožujka
2024. godine, roditelji će moći podnijeti i zahtjev za prijevremeni upis u 1. razred osnovne škole kao i
za privremeno oslobađanje od upisa u 1. razred osnovne škole.
S obzirom da se u sustav za elektroničke upise u osnovne škole ulazi preko portala e-
Građani, roditelji koji nemaju vjerodajnice za ulazak u portal moraju se javiti školi kojoj pripadaju
prema upisnom području koja će prijavu za upis njihovog djeteta izvršiti umjesto njih.
Za sve ostale informacije, termine testiranja u školi, liječničkih pregleda i laboratorijskih pretraga
potrebno je pratiti mrežne stranice škole kojoj dijete pripada prema upisnom području.