Uporaba pridjeva u pismenim sastavcima

Hrvatski jezik u 1, razredu osnovne škole