Obavijest o nastavi

Dragi učenici,
nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak,

15. siječnja 2018.
A smjena u 8 sati,
B smjena u 14 sati.
Do tada, uživajte u praznicima!